top of page

SEP-rettighet

I Oslo Flyklubb kan du ta eller fornye din SEP (land) rettighet. Dette vil kunne gi deg muligheten til å operere med én-motorsfly.

Om SEP (land)

SEP (land) gir deg rettighet til å fly én-motorsfly som kan lande på fast underlag og er en rettighet du har i tillegg til ditt PPL eller LAPL-sertfikat.


Kurs

I Oslo Flyklubb kan vi tilby deg å ta eller fornye din SEP(land)-rettighet. Kurset består av tre leksjoner delt over 3,5 time hvorav den siste leksjonen er en skolesjekk. Etter bestått skolesjekk blir du meldt opp til ferdighetsprøve (PC).Opprettholdelse

Et PPL eller et LAPL-sertifikat har ikke utløpsdato, men det har rettighetene som er tilknyttet sertifikatet. Rettigheter på énmotorsfly, som SEP (land) er gyldige i to år og kan forlenges ved å fly en ferdighetskontroll eller ved å fly tilstrekkelig antall timer i løpet av det siste året. For sistnevnte metode må du ha loggført følgende siste 12 måneder:

  • må du ha flydd 12 timer hvorav 6 timer som fartøysjef,

  • samt gjennomført 12 avganger og landinger.


For å forlenge på bakgrunn av 12-timersregelen må du fly en oppfriskningsflyging med instruktør. Flygingen skal minimum ha en varighet på 1 time. Du booker time direkte med en av våre instruktører.


Har du ikke logget disse timene i løpet av siste 12 måneder kan du forlenge rettigheten ved å ta en ferdighetsprøve, Proficiency Check (PC) sammen med en kontrollant fra Luftfartstilsynet innen 3 måneder før utløpsdato av rettigheten. På vår instruktørside finner du oversikt over hvilke instruktører som har kontrollant-rettigheter.Priser

Timepris på flyleie: fra 1236,-

Timepris på instruktør: 400,-


BILDER FRA NOEN AV VÅRE FLYTURER

bottom of page