top of page

Privatflysertifikat

Vil du lære å fly? I Oslo Flyveklubb har du mulighet til å skole på en av to Tecnam P2002 JF, som har ekstremt lav drivstoff forbruk, og derfor kan vi tilby en av landets laveste priser på praktisk skoling til PPL(A).

Om PPL(A)

PPL(A) er bygget på et europeisk regelverk og gir deg automatisk rett til å fly nær sagt hvor som helst i Europa. PPL(A) er også bygget på en internasjonal FN-standard, ICAO (International Civil Aviation Organization). I og med at ICAO er en global standard, vil et PPL-sertifikat gi deg rett til å fly i for eksempel USA på fly registrert i USA, etter en minimal papir gjennomgang. Her skiller PPL seg fra LAPL, som er et europeisk sertifikat, og et mikroflybevis, som er et nasjonalt sertifikat.

Alder

Du kan begynne å fly uavhengig av alder. Noen er pensjonister når de begynner, andre er 13 år. Det finnes ingen aldersgrense for å ta flytimer. For å fly et motorfly solo, altså fly alene, må du ha fylt 16 år. For å få utstedt PPL(A) må du ha fylt 17 år.


Praktisk flyging

I Oslo Flyveklubb har du mulighet til å skole på en av to Tecnam P2002 JF, som har ekstremt lav drivstoff forbruk, og derfor kan vi tilby en av landets laveste priser på praktisk skoling til PPL(A).

Flygetreningen blir styrt av et godkjent skoleprogram laget av Norges Luftsportsforbund og gjennomføres sammen med en instruktør. Den praktiske flygingen består av minimum 45 timer flyging og er delt opp i blokker med ulike fokusområder.

  • 10 timer allmenn flygetrening hvor du lærer grunnleggende håndtering av flymaskinen, å betjene radio og tilpasse flygingen til annen trafikk.

  • 15 timer start og landingsøvelser inkludert betjening av potensielle nødsituasjoner.

  • 5 timer navigasjon

  • 10 timer soloflyging hvor du flyr alene, men instruktøren er tilgjengelig på bakken, og avslutningsvis

  • 5 timer avansert flytrening og repetisjon.


Våre instruktører vil sørge for at du får en god gjennomgang både før og etter flyging. Men det er likevel viktig at du møter opp forberedt.


Påbygging

Et PPL-sertifikat kan utvides nærmest «i det uendelige». Det kan for eksempel påbygges med blant annet mørkerettighet, insftrumentbevis, to-motorsrettgihet og instruktørrettigheter.


Her skiller det seg også fra LAPL som har begrensinger på antall motorer, seter og avgangsvekt. Et PPL(A) kan konverteres til et kommersielt flysertifikat, Commercial Pilot Certificate (aeroplanes) CPL(A) når kravene til CPL er oppfylt.

Priser

Timepris på flyleie: fra 1236,-

Timepris på instruktør: 400,- Total pris på privatflysertifikatet avhenger av hvor mye instruksjon du har behov for utover det normerte løpet. De fleste studenter tar flere timer enn det obligatoriske før de føler seg klar til skill-test. Med bakgrunn i dette så er det estimert å koste mellom 120.000-140.000kr å ta PPL(A). Dette er inkludert flyleie, instruktør, nødvendig utstyr, teorieksemen, medisinsk undersøkelse og årlige avgifter til OFK og NLF.

BILDER FRA NOEN AV VÅRE FLYTURER

bottom of page