top of page

Nattrettighet

Det er nesten vakrere å fly på natten enn på dagen. Du kan utvide ditt PPL-sertifikat ved å kvalifisere deg for nattflyging.

Om Nattrettighet

NQ (Night Qualification) gir deg muligheten til å fly om natten, Rettigheten legges til alle sertifikater fra og med LAPL og oppover. De fleste som får flysertifikat står overfor en rekke begrensninger når de skal fly. I tillegg til økonomi, er det vektbegrensninger, rekkevidde, drivstoff, åpningstider osv. Uten nattrettighet begrenser mørket også når du du kan fly.


På høsten blir dagene kortere. Det blir stadig tidligere mørkt og mindre tid til å fly VFR. Har du opplevd "må rekke hjem før det blir mørkt"? Alle som har fløyet en stund har gjerne opplevd dette. I tillegg er det en nesten magisk opplevelse å fly inn under stjernehimmelen til en lyssatt flyplass om natten.


Kurs

For å få nattrettighet må du gjennomføre et kurs som består av både teori og flyging. Kurset må gjennomføres innenfor 6 måneder. Klasseromsundervisninger foregår i våre klubblokaler på Kjeller. I tillegg til teorikurs så består kurset av totalt 5 timer flytid, hvor 3 av timene flys med instruktør.


Opprettholdelse

Nattrettigheten har ingen utløp. Den følger sertifikatet på livstid. Det er derfor viktig at du selv følger opp egne ferdigheter og kompetanse. Ettersom vi blir eldre blir gjerne nattsynet også dårligere. Derfor er det viktig at du setter deg personlige sikkerhetsmål som gir deg gode marginer. All kompetanse er ferskvare og nattflyging er gjerne noe som foregår deler av året.


Det finnes likevel erfaringskrav som skal oppfylles, men selve rettigheten må aldri fornyes når du har fått den i sertifikatet. Du må selv vurdere når du trenger mer trening. For å ta med passasjer på flytur må du i løpet av de foregående 90 dagene ha gjennomført minst én start, innflyging og landing om natten som flyger i et luftfartøy av samme type eller klasse eller en FFS som representerer denne typen eller klassen, eller har en instrumentrettighet (IR).


Priser

Timepris på flyleie: fra 1236,-

Timepris på instruktør: 600,-

BILDER FRA NOEN AV VÅRE FLYTURER

bottom of page