top of page

Instrument rettighet

Ønsker du å øke antall flydager og ikke la deg begrense av VFR-Minema? Instrumentflyging er den mest utfordrende men samtidig også den mest givende form for flyging.

Om Instrumentrettighet

Vi har i utgangspunktet to typer flyregler i Norge. Visuelle flyregler (VFR) inneber at luftfartøyet blir ført med visuell kontakt til terrenget og hindringer. Adskillelse fra andre luftfartøy blir gjort med visuell kontakt. Dersom du fører flyet etter instrumentreglene (IFR), blir flyet kontrollert etter instrument ombord. Adskillelse mellom luftfartøy blir først og fremst sikret med klareringer og styrekommandoer fra lufttrafikktjenesten i tillegg til inn- og utflyginger som er beskrivne i prosedyrene.


Dersom du ønsker å øke antall flydager og ikke la deg begrense av VFR-Minema, vil dette kreve en egen teoretisk og praktisk trening for flyging under instrumentforhold. Instrumentflyging er den mest utfordrende men samtidig også den mest givende form for flyging. Og nå har EASA gjort instrumentrettigheten enklere å rimeligere å oppnå med CB-IR (Competency Based Instrument Rating).


Kurs

Kurset kan påbegynnes med 30 timer skoling på ett av våre Diamond DA-40 NG som er godkjent for instrument flyving. For så å avslutte kurset med de siste 10 flytimen spå en Approced Training Organization (ATO, godkjent for utdanning innen IR. Teorikurset kan tas hos for eksempel Flygeteori.


Begrensninger

Enten du skal fly enmotors- eller flermotors fly, kan du gjøre dette med en kompetansebasert instrumentrettighet. Begrensningen vil ligge i det vi kaller HPA - High Performance Aircraft (mindre jetfly/turboprop og oppover). Men om du ønsker å fly HPA, vil det kun kreve et tilleggskurs før du tar relevant typerettighet, så det er ikke helt utenfor rekkevidde. Disse forhåndskravende er gjeldene:

  • Du må minst ha et gyldig PPL(A). LAPL(A) går dessverre ikke an.

  • Du må ha nattflygingsrettighet hvis du vil bruke instrumentrettigheten din om natten. Er du fargeblind, får du ikke fly om natten, men du kan likevel ta instrumentrettighet og fly med denne på dagtid.

  • Du må minst ha klasse 2 legeattest og i tillegg ha et godkjent audiogram, hørselstest.

  • Du må minst ha 50 timer navigasjonsflyging som fartøysjef (cross-country) før du får ta oppflyging («skill test») til instrumentrettigheten.


Priser

Timepris på flyleie: fra 1812,-

Timepris på instruktør: 600,-


Å investere i en instrumentrettighet er kostbart. Du må regne med en totalpris på mellom 80 og 100.000 for å fullføre CB-IR. I dette ligger både praktisk flygning, teorikurs, samt nødvendig utstyr.


BILDER FRA NOEN AV VÅRE FLYTURER

bottom of page