top of page

Flysertifikat for lette luftfartøy

Light Aircraft Pilot Licence (Aeroplane), LAPL (A) er et forenklet småfly sertifikat og gir deg muligheten til å fly én-motors fly med stempelmotor med maksimal vekt på 2000 kg og inntil fire personer ombord.

Om LAPL(A)

LAPL(A) bygger på et europeisk regelverk og gir deg automatisk rett til å fly nær sagt hvor som helst i Europa. LAPL(A) er ikke bygget på noen internasjonal FN-standard, og vil dermed ikke være anerkjent i for eksempel USA eller India. Her skiller LAPL seg fra PPL.


Alder

Du kan begynne å fly, uavhengig av alder. Det finnes ingen aldersgrense for å ta flytimer. For å fly et motorfly solo, altså alene om bord, må du ha fylt 16 år. For å få utstedt LAPL for fly må du ha fylt 17 år.


Praktisk flygning

I Oslo Flyveklubb har du mulighet til å skole på en av to Tecnam P2002 JF, som har ekstremt lav drivstoff forbruk, og derfor kan vi tilby en av landets laveste priser på praktisk skoling til LAPL(A).

Flygetreningen blir styrt av et godkjent skoleprogram laget av Norges Luftsportsforbund og gjennomføres sammen med en instruktør. Den praktiske flygingen består av minimum 30 timer flyging som skal lære deg å håndtere flyet i mange ulike situasjoner, både normal operasjon og nødprosedyrer. En del av kurset gjennomfører du som soloflyging. Det vil si at du flyr alene, men instruktøren er tilgjengelig på bakken. Solodelen omfatter avgang og landingstrening, forskjellige flyøvelser og navigasjonsflyging.


Våre instruktører vil sørge for at du får en god gjennomgang både før og etter flyging. Men det er likevel viktig at du møter opp forberedt.


Begrensninger

LAPL(A) er begrenset til én stempelmotor og til maksimalt 2000 kg avgangsvekt, og det kan maksimalt være fire personer om bord i flyet du flyr, altså deg og tre passasjerer.


Påbygging

LAPL(A) kan påbygges med tilleggsrettighet for akro-, mørke, og foreksempel fjellflyging og tilknyttes privilegie for å fly énmotorsfly med rettigheten SEP.


Sertifikatet kan ikke utvides med tomotors-rettighet, instrumentbevis, turbin- eller instruktør-rettighet. Du kan heller ikke utvide med flerpilotsrettighet eller rettigheter på fly som krever egen typerettighet med LAPL. Dette sertifikatet kan konverteres til et PPL når kravene for PPL er oppfylt.


Priser

Timepris på flyleie: fra 1236,-

Timepris på instruktør: 400,- Total pris på privatflysertifikatet avhenger av hvor mye instruksjon du har behov for utover det normerte løpet. De fleste studenter tar flere timer enn det obligatoriske før de føler seg klar til skill-test. Med bakgrunn i dette så er det estimert å koste mellom 80.000-100.000kr å ta LAPL(A). Dette er inkludert flyleie, instruktør, nødvendig utstyr, teorieksemen, medisinsk undersøkelse og årlige avgifter til OFK og NLF.

BILDER FRA NOEN AV VÅRE FLYTURER

bottom of page